Aleix Mateu Falguera

Perquè no vull que cap més veïna mori a mans del seu marit. Perquè m’agradaria que ni la meva filla ni la de ningú mai patís cap maltractament ni que fos discriminada pel fet de ser dona.

Un 44,3 % de les dones que han sofert algun fet de violència masclista, amb molta o força afectació, procuren no sortir soles.

Enquesta de violència masclista a Catalunya. Anàlisi per Barcelona. Edició 2016.

Menú