Ambra

Nenes lliures!

Les agressions per part d’homes que no són parella o exparella es donen majoritàriament a l’àmbit públic. Un 30 %, als llocs d’oci; un 18,3%, a l’espai públic, i un 17,1%, en els transports públics.

Dossier estadístic violència masclista 2018. Institut Català de les Dones. Juliol 2019.

Menú