Ana Maria Nogué Faura

Lluitem contra la violència masclista. Perquè les noves generacions no creixin igual que jo, que creixin lliures.

En termes relatius, les menors taxes de víctimes de violència de gènere inscrites per cada 1.000 dones, l’any 2018, es van registrar al País Basc (0,8), Catalunya (1) i Galícia (1).

Institut Nacional d’Estadística. Maig 2019.

Menú