Anna Maria Obradors Ascón

La minoria també és important

La distròfia muscular congènita per dèficit de merosina afecta la musculatura i provoca una pèrdua de mobilitat gairebé total, fins al punt que la major part de les persones que la pateixen no puguin arribar a caminar ni a menjar soles.

Muscular Dystrophy Campaign

Menú