Anna Maria Obradors Ascón

Dona = Home. Home = Dona.

El nombre mitjà anual de trucades per violència masclista al telèfon 900 900 120 des del territori de Catalunya dels darrers 10 anys és de 10.013.

Dossier estadístic violències masclistes. Institut Català de les Dones. Octubre 2019.

Menú