Antònia Playà Rabella

No cal fer promeses que no es poden complir. Sí que cal fer compromisos de respecte. Respectar la vida dels altres, de les altres, no és opcional.

Un 22,1 % de les dones que han sofert algun tipus de violència masclista, amb molta o força afectació a Catalunya, ha fet canvis en les seves activitats habituals.

Enquesta de violència masclista a Catalunya. Anàlisi per Barcelona. Edició 2016.

Menú