Ayman Al-Assbahi El-Mahraoui

No vull que hi hagi més víctimes, com la meva mare.

L’any 2018 es van atendre 16.314 dones a Catalunya per violència masclista en els àmbits de la parella i familiar.

Dossier estadístic violències masclistes. Institut Català de les Dones. Octubre 2019.

Menú