Bernat Torné Arís

Lluitar per la igualtat de gènere és lluitar també per la llibertat. Per això, lluitem per trencar les cadenes del “cisheteropatriarcat” i contra tots els eixos d’opressió que provoquen les desigualtats. Recordeu, sou llavor.

Un 29,4 % de les noies barcelonines de 16 a 29 anys ha patit alguna agressió masclista (excloent comentaris, gestos sexuals i exhibicionisme), durant l’any 2016.

Enquesta de violència masclista a Catalunya. Anàlisi per Barcelona. Edició 2016.

Menú