Carme Codorniu Junqué

Cal ajudar a tothom segons les necessitats i no segons el seu nombre

Les malalties sense nom no es diagnostiquen i per tant tampoc s’investiguen. Sense diagnòstic no hi ha esperança.

Asociación sindiagnóstico

Menú