Gemma Pastallé Sardà

Tots i totes som necessàries per transformar aquest món!

En termes relatius, les majors taxes de víctimes per violència de gènere inscrites per cada 1.000 dones, l’any 2018, es van registrar a La Rioja (2,4), Comunitat Valenciana (2,2) i Regió de Múrcia (2,2).

Institut Nacional d’Estadística. Maig 2019.

Menú