Guillem Restrojo i Noval

No som conscients fins que toca de prop… #NiUnaMenys

Els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) estan presents en els municipis de més de 20.000 habitants i a les capitals comarcals. L’any 2018 als SIAD de Catalunya, s’han realitzat 88.841 atencions, i s’han atès 26.762 dones, de les quals 10.247 estaven en situació de violència masclista.

Dossier estadístic violència masclista 2018. Institut Català de les Dones. Juliol 2019.

Menú