Hilari Miñano Coll

¡Basta el machismo!

L’any 2018 es van atendre 26.762 dones als Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Catalunya, un 12% menys que la mitjana de tots els anys anteriors. El primer semestre del 2019 s’han atès un total de 13.660 dones.

Dossier estadístic violències masclistes. Institut Català de les Dones. Octubre 2019.

Menú