Josefa Moreno Mata

¡Basta ya! ¡Ni una más!

Del total de víctimes de violència de gènere a l’Estat espanyol durant l’any 2018, el 65% de les dones eren nascudes a Espanya i el 35% eren nascudes a l’estranger.

Institut Nacional d’Estadística. Maig 2019.

Menú