Judith García Corona

M’han dit que havia de saber estar sempre bonica, maquillar-me i estar presentable. Però el que no ens diuen és com s’ha de fer per ser feliç i ser capaç de prendre les nostres pròpies decisions sense tenir por que ens jutgin.

Un 16,3 % de les barcelonines que treballaven l’any 2016 va patir discriminacions a la feina.

Enquesta de violència masclista a Catalunya. Anàlisi per Barcelona. Edició 2016.

Menú