Júlia Griset Pastallé

Lluitem contra el patriarcat, contra les injustícies, contra la violència masclista. Organitzem-nos i combatem. No és no!

A Barcelona, 10.326 dones són usuàries actives (desembre 2019) d’ATENPRO, un dispositiu de telefonia mòbil d’atenció i protecció per a víctimes de violència de gènere.

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

Menú