Lluís Rivero Marginedas

Sols hi ha malalties…, sense qualificatius

El trasplantament és el millor tractament quan s’arriba al fracàs renal, però no vol dir que estigui curat. Un trasplantat és un malalt crònic per a tota la vida i l’òrgan trasplantat no és per sempre.

Associació Hipofam

Menú