Lluís Torres Roig

El masclisme agafa moltes formes, ni ens n’adonem a vegades. Qualsevol menyspreu, limitació de possibilitats o retallada de llibertat és violència. El masclisme agafa moltes formes, però de feminisme només n’hi ha un: viure lliurement.

L’any 2018, gairebé la meitat de les víctimes de violència de gènere (el 47,3 %) tenien entre 25 i 39 anys. L’edat mitjana de les víctimes era de 36,5 anys.

Institut Nacional d’Estadística. Maig 2019.

Menú