Ma. Teresa Benaiges Elias

Fem possible la seva investigació!

Les MM no només afecten la persona que les pateix, també tenen un gran impacte sobre els familiars, amics, cuidadors i societat.

EURORDIS

Menú