Manuel Llop Tello

Que se acabe la violencia contra las mujeres.

L’any 2016 el 7,1% de les dones catalanes de més de 15 anys han declarat que han estat obligades a mantenir relacions sexuals, en contra de la seva voluntat (violacions), al llarg de la seva vida.

Dossier estadístic violència masclista 2018. Institut Català de les Dones. Juliol 2019.

Menú