Maria Jesus Liaño Blanco

Investigació, comprensió i empatia

Degut a la baixa prevalença de cada malaltia, hi ha poca experiència mèdica, els coneixements són escassos, l’atenció inadequada i la investigació limitada

EURORDIS

Menú