Maria Quilez Roure

No hi ha paraules pel que està passant… En un any 93 assassinades, que no mortes, ASSASSINADES! Ni una més, entre totes,TOT!

A Catalunya, el nombre mitjà de dones assassinades per violència masclista en l’àmbit de la parella en els darrers deu anys, ha estat de 10 dones per any, de les quals, el 27% tenien denúncia prèvia.

Dossier estadístic: 10 anys de la Llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Institut Català de les dones. Abril 2018.

Menú