Maria Solé Catalan

Cal, és necessari, que tinguin les mateixes esperances

La distròfia muscular congènita per Dèficit de Merosina és una malaltia hereditària molt minoritària i greu que es classifica dins del grup de distròfies musculars.

Muscular Dystrophy Campaign

Menú