Maria Ten Estany

Les dones som més de la meitat de la població, totes juntes tenim molt poder per canviar les coses. Hem de deixar de normalitzar els micromasclismes que patim dia a dia, perquè és aquest masclisme que atrapa tota la societat, el que ens assassina.

L’any 2018 es van registrar 37.670 infraccions penals imputades als denunciats d’assumptes de violència de gènere, un 8,7 % més que el 2017.

Institut Nacional d’Estadística. Maig 2019.

Menú