Mari Parra Parra

¡Basta ya de violéncia! ¡Todas unidas!

Un 14,8 % de les dones que han sofert algun fet de violència masclista, amb molta o força afectació a Catalunya, porta algun objecte per defensar-se.

Enquesta de violència masclista a Catalunya. Anàlisi per Barcelona. Edició 2016.

Menú