Marta Salvadó de Bobé

Moltes minories fan una majoria. Tots i cadascun de nosaltres tenim un paper important.

Es considera que és una MM quan afecta menys d’una persona de cada dos mil habitants (o el que equival a <5 casos per 10.000 persones).

Canal Salut de la Generalitat de Catalunya.

Menú