Mercè Comellas

Per tirar endavant, caminem

La distròfia muscular congènita per dèficit de merosina és hereditària i té un patró d’herència autosòmic recessiu. Això vol dir que els dos progenitors han de tenir la mutació per tal que els fills desenvolupin la malaltia.

Muscular Dystrophy Campaign

Menú