Montserrat Jorba Cuxart

La hipomagnesèmia amb hipercalciruia i nefrocalcinosi afecta 1 persona per cada milió d’habitants.

Orpha net

Menú