Neus Lorenzo Cosp

Per nosaltres, per elles. Prou!

Una de cada cinc dones al món han patit abusos sexuals en la infància.

OMS. Informe sobre la situació mundial de la prevenció de la violència. 2014.

Menú