Núria Anglès Montes

Com a dona estima’t molt sempre! No ens deixem menysprear.

El 35,4% dels recursos disponibles per a l’abordatge de la violència masclista a Catalunya són Serveis d’Informació i atenció a les Dones, el 23,1% són Serveis d’Atenció Policial i el 13,3% són associacions i entitats de defensa dels drets de les dones, l’activitat principal de les quals és la lluita contra la violència masclista.

Dossier estadístic violència masclista 2018. Institut Català de les Dones. Juliol 2019.

Menú