Nuria Masoliver Pi

Estima’t, no podran maltractar-te.

Globalment, el 35% de les dones del món sencer han estat víctimes de violència física i/o sexual per part de la seva parella o de violència sexual per part de persones diferents a la seva parella.

OMS. Informe estimacions mundials i regionals de la violència contra la dona. 2013.

Menú