Raul Arana Vidal

Cap agressió sense resposta!

Un 15,9% de barcelonines va patir violència masclista (excloent comentaris, gestos sexuals i exhibicionisme) durant la infància, és a dir, fins als 15 anys d’edat.

Enquesta de violència masclista a Catalunya. Anàlisi per Barcelona. Edició 2016.

Menú