Raul Carruitero del Caño

#niunames #prouviolència

En l’àmbit mundial, el 38% del nombre total d’homicidis femenins es deu a la violència conjugal.

OMS. Informe estimacions mundials i regionals de la violència contra la dona. 2013.

Menú